Dziedzic

W przypadku wystąpienia zdarzenia, śmierć, w którym ma bezpośredni potomkowie są obecne, bierzemy obliczenia najbliższych krewnych.

Spadkobierca jest również w nieruchomości- przeprowadzane i spraw katastralnych z nami. Dzieje, jeśli np.. osoba jest rejestrowana jako właściciel w księdze wieczystej, który już nie żyje, a ich spadkobiercy nie są znane.