Yellow Series

Składki do historii miasta i powiatu Nordhausen