Transskription

Jeśli otrzymują certyfikaty w badaniach, którego zawartość nie można odczytać, dbamy o tłumaczeniu. To także dokumenty z okresu napoleońskiego, które zostały napisane w języku francuskim.