Historii lokalnej

Historii lokalnej

Historia strony jest istotnym dodatkiem do historii rodziny. Nadaje się do położenia przodków w ich domu pokazać lepiej.

Na życzenie możemy opracować lokalną historię swoich przodków, szczególnie w okresie, w którym mieszkali wasi przodkowie tam. Dalsze fotografie można z miejsca pochodzenia. Zakres tych badań w celu określenia.