Dolina edukacyjna Fröbela: Geschichte (N) swojej szkole w Keilhau

Książka ta daje wgląd w pedagogikę Fröbela i tło historyczne placówki edukacyjnej w Keilhau. Autor, korzystając z dokumentów historycznych, opisuje specyficzną atmosferę „placówki edukacyjnej Fröbel” za pomocą osobistych anegdot i własnych przemyśleń.. W ten sposób pokazuje, jak ważne jest tzw 200 Lata wiedzy i doświadczenia zdobyte na dzień dzisiejszy.

Dr. Matthias Brodbeck, jako przyjaciela i towarzysza naszej instytucji, odegrał główną rolę w rozwoju koncepcyjnym i utrzymaniu dziedzictwa historycznego Friedricha Fröbela w lokalizacji w Keilhau. Napawa nas to dumą i wdzięcznością, aby móc zaprezentować tę książkę szerokiemu gronu czytelników. Z jednej strony powinno budzić ciekawość, poznać naszą szkołę i realizację pomysłów Froebela. Z drugiej strony może przypominać o spotkaniu lub ważnym czasie w szkole w Keilhau. Książka stanowi docenienie nauczania i uczenia się w społeczności dzieci, Młodzież i dorośli w naszej „dolinie edukacyjnej”. Książkę możesz zamówić tutaj.