Genealogia

Genealogia jest podzielony na kilka obszarów.

Genealogia:

W genealogii głównie być bezpośrednim przodkiem rodziny wybrał oraz w postaci narodzin, Ślub- reprezentowane i daty śmierci, a także zawody w liście drzewa.

Genealogia:

W badaniach drzewa rodzinnego jest głównie tylko linia przodków prześledzić. Tutaj, męskie przodkowie wybrał z rodzeństwem w postaci urodzenia, Ślub- reprezentowane i daty śmierci, a także zawody w drzewie genealogicznym.
W tym drzewie genealogicznym zaczyna się od jednego z najstarszych przodków znaleźć i dodać wszystkie potomków.

W dawnych czasach, tylko synowie pokazane w drzewie genealogicznym, bo nie córki kontynuować nazwisko. Ta decyzja jednak dopasować się córki do ciebie.

Genealogia:

Genealogia to jedna z najbardziej obszernych prac. Tutaj nie tylko przodkowie i ich rodzeństwo wybrało, ale także rodziny linii wtórnego. Jak wiele, aby do tego badania należy do Ciebie. Ponadto, badania rodziny lat zwykle wymaga pracy.