Heir

När en händelse inträffar dödsfall, där inga direkta ättlingar före, vi tar i beräkningen av närmaste släktingar.

Arvingen är också i fastigheter- genomförts och fastighetsregister angelägenheter oss. Detta sker, om t ex. en person registreras som ägare i fastighetsregistret, som redan är avliden och deras arvingar inte är kända.