Band 47 Amber serien publiceras

markerad

Frischgedruckt

Der Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein und das Stadtarchiv geben auch dieses Jahr wieder einen Band in der Buchreihe „Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Landkreis Nordhausen“ heraus. Ab sofort ist der 47. Band in den regionalen Buchhandlungen und beim Verlag Steffen Iffland für 20 Euro erhältlich. Auf gute 185 Seiten kommt der Band mit elf Themen vom 14. Jahrhundert bis in das 21. Århundrade. Till butiken

Band 44 Amber serien publiceras.

Den nydesignade lock. Ryggraden lämningar historiskt „gul“, hålla allt i bokhyllan på den gamla.

Den här gången är det 11 Autoren, i 10 presentera resultaten av sina uppsatser djupgående forskning. Upptakten Dr. Hans-Jürgen Reinhardt belyser en period av hans avhandling om "The Golden Aue förr och nu" och ovan 2 Miljoner år sedan till nutid.

Extremt populära är avhandlingar på järnvägshistoria. Detta ämne är representerad två gånger i det nuvarande bandet. Således styrelseledamot Paul Lauerwald en översikt över "150 år av järnvägar Nordhausen - Erfurt" innan. Och Reinboth kompletterar temat med "Nej vanliga järnvägen. 150 År Südharz route Nordhausen - Nordtheim ".

Klubbordförande Hans-Jürgen Grönke har behandlats i detalj med ett träningscenter och dess bidrag till Läs mer