Sekretesspolicy

Privacy Policy Iffland Publisher

undersökning, Lagring och användning av dina data

  • Dina personuppgifter kommer endast att lagras, om du ger förlaget Iffland frivilligt i en du ville bilda. Utgivaren Iffland använder din information öronmärkt för de förmodade tjänster du. Vid användning av vissa tjänster utan något meddelande från användaren är nödvändig. Vid registrering första informationen måste lämnas, som är nödvändiga för tillhandahållande av tjänster. Dessa uppgifter behövs för identifiering och autentisering samt för administrativa ändamål. Din personliga information kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Kryptering av data och dataöverföring

  • Utgivaren Iffland vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att skydda dina personuppgifter från förlust och missbruk. Dina uppgifter lagras i en säker driftsmiljö, är inte tillgänglig för allmänheten. I vissa fall, dina personuppgifter under sändningen är genom den så kallade. Secure Socket Layer-Technologie (SSL) med en nyckellängd på 128 bitars krypterad. Här, den publika nyckeln (Public-Key) dokumenteras av sökanden i ett så kallat certifikat. ( Thawte ID som certifikatutfärdare). detta innebär, att kommunikationen mellan din dator och servrar förlaget Iffland utförs med hjälp av ett godkänt krypteringsförfarandet, Om din webbläsare stöder SSL. Information och uppdateringar kan hämtas från respektive webbläsare tillverkare.

Användning av Cookies

  • Cookies är små textfiler, besök av en webbsida som skapats i en webbläsare på din utsedda katalog på hårddisken eller ett temporärt minne. Vid beställning är tillfälliga cookies (Session-Cookies) begagnade. Genom att ställa in webbläsaren kan du neka insättning av cookies. vi vill påminna, att i detta fall, för att bara ett objekt kan beställas.

Lagring av webbsidor besök

  • Varje besök på våra serverdata för statistiska och säkerhetsändamål lagras som t.ex.. IP-adress, Datum och tid för besökta sidor eller. Des Besucten Ctrums. En statistisk analys av anonyma uppgifter utförs, För att analysera och förbättra vårt erbjudande. Inga personuppgifter kommer att hållas. Vi förbehåller oss rätten att, i händelse av allvarliga brott mot våra användarvillkor och obehörig åtkomst eller. vilket försökt tillgång till vår server med hjälp av enskilda dataposter en härledning av personuppgifter

Skydda dina personuppgifter

  • Dina personliga data lagras efter att ha överförts till oss på servrar, kan nås som endast begränsas. Utgivaren Iffland har säkerställt genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, att behörig personal kan komma åt dessa servrar endast genom dem.