Regler och villkor

betingelser print & Utgivare Steffen Iffland

företag, leverans- och betalning

Jag. omfattning

 • 1. Uppdragstagaren tar alla orderingången från klienten endast på följande villkor, även om ordern har endast muntligen. Avvikande bestämmelser kräver skrift.
 • 2. Dessa villkor är en beställning, men inte senare redovisas med godkännande av varorna.
 • 3. Entreprenören förbehåller sig rätten att, att låta utföra accepterade order eller delar därav i utländska företag.
 • 4. denna verksamhet, leverans- och betalning skall också gälla för alla framtida affärer, även om de inte uttryckligen kommit överens om igen. Counter-bekräftelser av kunden med beaktande av sin verksamhet- eller. Köpvillkor skall avslås.

II. motprestation

 • 1. Det som anges i erbjudandet av entreprenörer priser är föremål för, anbudet underliggande orderdata förblir oförändrade. Priserna på entreprenören inte inkluderar skatt, är från fabrik och inkluderar packning, frakt, porto, Försäkring och andra leveranskostnader.
 • 2. Förpackningsmaterial beräknas till självkostnadspris plus moms.
 • 3. Senare ändringar som begärts av kunden, inklusive eventuell resulterande driftstopp belastar kunden. Senare ändringar inkluderar upprepade prov gäller, krävs av kunden på grund av smärre avvikelser från originalet av Probeandrucke.
 • 4. Skisser, mönster, Probesatz, Prover och liknande förberedande, som beställs av Kunden, beräknas, är även om avtalet upphävs eller inte utfärdats.
 • 5. Överstiger behandlingen av en order av perioden 3 månader, så entreprenören har rätt, justera ordning underliggande priser långt, eftersom beräkningen av de underliggande kostnaderna (lön, lön, Material- och allmänna företagens kostnader) har ökat.
 • 6. Om tillhandahålls av kunden filmer och bevis, de bör i fråga om kvalitetssäkring enligt Fogra standardiseringskonceptet (Tekniska riktlinjer offsetreproduktion, Bundesverband Druck e. V., Art.-Nr.. 86201 och CODE. 86435) skapas. Bevisen ska skrivas också stod bara och på cirkulations papper.
 • 8. Uppenbara fel i erbjudanden, också skriva- och räknefel, är inte bindande.

III. Fakturering och betalning

 • 1. Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Zahlung innerhalb von 10 Kalendertagen nach Rechnungsdatum gewährt die Auftragnehmerin 2% Skonto auf den Rechnungsbetrag, jedoch, sofern in der Rechnung ausgewiesen, nicht auf Kosten für Fracht, porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft (im Falle von Holschuld bzw. Annahmeverzug) ausgestellt. Zahlungsfristen laufen vom Rechnungsdatum an. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungshalber ohne Skontogewährung angenommen. Diskont und Spesen trägt der Auftraggeber. Sie sind vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Anmälan och återlämnande av en tillbakadragen proposition är inte ansvarig, uppdragstagaren, under förutsättning att den eller dess ombud inte uppsåt eller grov oaktsamhet.
 • 2. När ger exceptionellt stora papper- och kartong mängder, speciella material eller pre kan krävas för detta förskott.
 • 3. Kunden kan endast kompensera obestridda eller lagligt etablerad krav.