På spåren räknar jag, Elger.

Historien behöver inte vara tråkigt,,de,även om det redan vid upprepade tillfällen belyst,,de,Gång på gång ersätts med nya,,de,några häpnadsväckande upptäckter,,de,så även i en bok av Lothar Köstner titeln Efter i fotspåren av Count Elger I,,de,En kort stig leder från Ilfeld upp till Castle Hill,,de,i storleksordningen,,de,den Ilgerburg byggdes,,de,Många legender har vuxit upp kring byggaren,,de,Graf Elger I.,,no,Sålunda, i en,,de,r legenden,,de,att det hade varit mellan greven Elger i Ilfeld och Christian von Rothenburg arv tvist med greve Konrad von Beichlingen,,de,där Beichlinger dödades,,de,I försoning för mord bör Elger I,,de,har donerat en "Eternal Lamp",,de,som har stått vid utgången av Behre dal på en stenpelare,,de, auch wenn sie schon mehrfach beleuchtet wurde. Denn immer wieder treten neue, teilweise verblüffende Erkenntnisse auf, so auch in einem Buch von Lothar Köstner mit dem Titel Auf den Spuren des Grafen Elger I.

Ein kurzer Wanderweg führt von Ilfeld hinauf zum Burgberg, auf dem um 1100 die Ilgerburg erbaut wurde. Viele Sagen ranken sich um den Erbauer, Graf Elger I.. Läs mer

Beiträge zur Geschichte von Nordhausen

Täck gul serie 2015Noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest ist der 40. Band der sogenannten „Gelben Reihe“ erschienen. Mit seinen 246 Druckseiten erschien nun der 40. Band der sogenannten „Gelben Reihe“ als einer einer der umfangreichsten. Nicht nur durch Umfang, sondern auch durch die Vielfalt der Beiträge zeichnet er sich wiederum aus. Läs mer