Heeres-Munitionsanstalt Ludwigshall Wolkramshausen

markerad

Axelns övergripande historia „Ludwigshall“ Wolkramshausen med explosivkatastrofen under året 1942 med 145 Dödsfall

Till butiken

förord

Vid 29. Juli 1942 hände i den underjordiska arméns ammunitionsanläggning i Wolkramshausen nära Nordhausen i 660 meter djup en stor explosion, det minsta 145 hade kostat livet för mestadels tvångsanställda arbetare där.

omslaget till publikationen

Under DDR-eran fanns endast extremt sparsam information tillgänglig. Samtida vittnen anmälde sig inte; de skulle ha gjort det känt frivilligt, att de en gång arbetade i en hemlig ammunitionsfabrik av fascistiska Wehrmacht, där projektilammunition i stor kaliber hade tillverkats i stora mängder, dödade soldater och civila från de segerrika allierade makterna.

Läs mer